k1 yetki belgesi örnegi

K1 Yetki Belgesi

K1 Yetki belgesi, ticari amaçla yurt içi eşya nakliyesi yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge biçimidir.K1 yetki belgesinin eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. K1 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.

k3 yetki belgesi örnegi

K3 Yetki Belgesi

K3 Yetki belgesi, ticari amaçla yurtiçi ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıtlarla en az 30 ton taşıma kapasitesine ve 5.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

src sürücü belgesi örnegi

SRC Belgemiz

Src belgesi standart ehliyet belgesi sahiplerinin, ticari maksatlı kullanılan araçları kullanabilmeleri için alınması gereken bir belge türüdür. SRC belgesi alabilmek için öncelikle muafiyetli ya da kurslu olma durumunuza bakılır ve başvurunuz sırasında buna göre işlemleriniz gerçekleştirilir.

irsaliyeli fatura örnegi

İrsaliyeli Fatura

Eşya taşınmasında gönderen tarafından düzenlenip imzalanarak taşıyana verilen kıymetli evrak niteliğindeki bir belge.Kendisine ait vasıta ile kendi eşyasını taşıyanlar için taşıma irsaliyesi düzenlemesi gerekmez.

vergi belgesi örnegi

Vergi Levhamız

Vergi levhası, bulundurmak zorunda olan iş sahiplerinin, bildirdikleri gelirler ile bunlar üzerinden ödedikleri vergilerin kamuoyu denetimine açılması amacıyla düzenlenen belgelerdir. Her yıl mayıs ayının sonuna kadar yenilenmesi ve kolayca okunup görünecek şekilde asılması gerekmektedir.